Troba el teu tractament

Nota Legal

1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'accés i utilització de la web que MEDICINA ESTETICA BALMES, S.L. (En endavant, "L'EMPRESA") posa a la seva disposició.

L'EMPRESA, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a Balmes 147 Pral 2a, 08007 Barcelona ,; amb CIF número B-62903562 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 34695, foli 0218 Inscripció 1ª, full 255.316.

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "L'USUARI") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per L'EMPRESA en el moment mateix en que l'usuari accedeixi a la web. L'EMPRESA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta web, oa altres pertanyents a terceres empreses els links podrà trobar dins d'aquest web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE

A través del web, L'EMPRESA facilita als Usuaris informació de diversos serveis i continguts posats a disposició per L'EMPRESA.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web.

La utilització de la Web té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l'usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis de recollida de dades. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a L'EMPRESA o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la web.

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la web amb fins o efectes lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de L'EMPRESA, o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

L'EMPRESA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4. COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de L'EMPRESA o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la Web i / o als serveis atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de L'EMPRESA o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Les marques propietat de tercers que apareixen citades en la web ho són a títol merament informatiu, per il·lustrar o complementar la descripció dels tractaments a què es refereixen, sense que L'EMPRESA percebi en cap cas cap remuneració per aquesta inclusió ni hi hagi col·laboració comercial alguna entre les dues parts a efectes publicitaris.

5. RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L'usuari de la web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels danys i perjudicis que L'EMPRESA pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6. LÍMIT DE RESPONSABILITAT

6.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del web.

L'EMPRESA no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web. Quan això sigui raonablement possible, L'EMPRESA advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web. L'EMPRESA tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les que es prestin els Serveis.

6.2. Privadesa i seguretat en la utilització del web.

L'EMPRESA no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del Web, ni la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

6.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

L'EMPRESA no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

De la mateixa manera, L'EMPRESA, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l'operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

L'EMPRESA podrà interrompre unilateralment el servei del Web per motius tècnics o estratègics. Quan això sigui raonablement possible, L'EMPRESA advertirà prèviament de la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la web.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals L'EMPRESA no té cap control. En aquests supòsits L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o ofereixi.

La informació proporcionada en la web en cap cas pretén reemplaçar la necessària relació o consulta entre el pacient i el personal sanitari i mèdic de L'EMPRESA.

6.4. Deure de col·laboració amb les autoritats competents.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a L'EMPRESA o aquesta tingui coneixement efectiu de l'existència d'una informació il·lícita continguda en la web o que lesioni bens o drets d'un tercer susceptible d'indemnització, L'EMPRESA col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d'haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l'accés a la mateixa.

6.5. Exclusió de responsabilitat.

L'EMPRESA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S directament o indirectament A FETS NO GARANTITS EN VIRTUT DE LES ANTERIORS CLÀUSULES 6.1, 6.2, 6.3. i 6.4.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L'EMPRESA garanteix la confidencialitat de les dades que rebi dels usuaris a través de la pàgina web i l'adopció de les mesures tècniques necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, o accés no autoritzat a aquestes dades. Aquestes dades no seran cedides ni s'hi donarà accés a terceres persones sense autorització expressa dels titulars dels mateixos.

L'usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar, o oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment comunicant la seva decisió a l'EMPRESA, per escrit al seu domicili social o mitjançant el correu electrònic info@medicinaesteticalago.com.

8. JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

9. LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.
Medicina Estética Lago és web mèdica acreditada
Patient service award 2017
Societat Espanyola de Medicina Estètica
Societat Espanyola de cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
Societat Espanyola de Medicina i Cirurgia Cosmètica